Norwegian

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search

FJORTEN OMVENDTE


Fjorten omvendelser er meldt fra et teltmøte ved Eight og Pratt street, ledet av pastor William Branham.


Jefferson Evening News, 2. juni, 1933


1933 Ohio River Experience

14Converted.jpg

Navigation