Cebuano

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search

NAPULO UG UPAT KA MGA KINABIG


Napulo ug upat ka c onversions ang naghatu diha sa usa ka balong-balong nga miting sa simbahan nga gipahigayon sa 8th ug Pratt Dalan...ni William Branham.


Jeffersonville papel evening news...Hunyo /2/1933


1933 Ohio River Experience

14Converted.jpg

Navigation