Afrikaans

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search

Translate page into: español, Deutsch, français, italiano, português do Brasil, polski, română, русский, Nederlands, norsk, svenska, suomi, हिन्दी, ਪੰਜਾਬੀ, Tagalog, తెలుగు, Afrikaans, isiZulu, Kiswahili, 中文, Kinyarwanda, Kirundi

Click on headings to expand them, or links to go to specific articles.

VEERTIEN BEKEER


Veertien bekerings is beweer in 'n tent diens gehou deur Eerwaarde William Branham te h/v Agt en Pratt strate.


Jeffersonville Evening News, 2 Junie, 1933.

14Converted.jpg

1933 Ohio River Experience

Navigation